ultraljudsskanning

Med hjälp av ultraljudsskanning kan vi se mjukdelar inne i kroppen och identifiera olika typer av skador. Vid jämförelse med friska sidan ger det ofta information om det finns förändringar som kan vara orsak till dina besvär. Ultraljudsskanning är ett verktyg som ökar möjligheten att snabbare kunna ställa rätt diagnos och veta vilken behandling som kan vara lämplig. Ultraljudsdiagnostik är ofta också ett viktigt verktyg att mäta resultatet av behandling.

Med ultraljudsdiagnostik kan man ofta bedöma​

- Senskador
- Slemsäcksförändringar
- Muskelbristningar & blödningar
- Nervstrukturer som är svullna av inflammation
- Ledkapslar & ledband i yttre del av leder
- Broskskador & artros i vissa leder

Man kan ofta se om det finns:

- Svullnader & inflammation
- Kalkinlagringar
- Bristningar
- Ärrbildningar & tjocklek på senor
- Kärlinväxt i senor (tendinos)
- Vissa typer av frakturer

Man kan även få rörliga bilder t ex hur en slemsäck i axelleden påverkas vid rörelse och se om den kläms in när man lyfter armen. OBS Vi gör bara bedömningar på det som är relevant inom område som vi är utbildade till och har behörighet på att tolka. Bedömning görs också bara på strukturer där det finns referenser och vetenskapliga stöd att det går att tolka med ultraljud. Fynden vid ultraljudsbedömning är inte alltid definitiva utan ska alltid vägas in i ett kliniskt sammanhang med patientens symtom och historia, hur man ska tolka dom.

Det är dock ganska nytt inom vårt område (musculoskeletalt ultraljud) men växer nu snabbt och kommer att bli mycket vanligt relativt fort alltefter tekniken har blivit mer användarvänlig. Ultraljudsskanning är ett verktyg som ökar möjligheten att snabbare kunna ställa rätt diagnos och veta vilken behandling som kan vara lämplig. Ultraljudsdiagnostik är ofta också ett viktigt verktyg att mäta resultatet av behandling.

Ultraljud jämfört med röntgen eller magnetkamera?

Med vanlig röntgen ser man framför allt skelettförändringar men knappt inga mjukdelar, där av används vanlig röntgen främst vid skelettskador och ledförslitningar.

Ultraljudsskanning har en given plats som komplement till den kliniska undersökningen, det man känner sig fram till med händer och fingrar kan bekräftas med ultraljudscanning. Sjukgymnasten ser exakt var det finns benpålagringar, inflammationer, förtjockade senor eller kärlinväxt och trånga förhållanden i leder. Baserat på fynden vid ultraljudsscanning kan sjukgymnasten optimera sin behandling. Patienten får en förklaring till smärtan och sjukgymnasten kan se var det är mest effektivt att sätta in exempelvis stötvågsbehandling.

En stor fördel med ultraljudscanning är också att man får möjlighet till en dynamisk undersökning, när patienten aktiverar led, muskel eller sena ses upphakningar i rörelsen, trängsel i en led eller inklämda nerver med stor exakthet, detta ger möjlighet till anpassad träning och belastningsdos.

Man kan ofta se om det finns:

- Att det är en interaktiv metod vilket innebär att man kan aktivt flytta sonden och man kan snabbt modifiera sin undersökning beroende på vad man finner. Man kan t ex trycka med sonden över en svullnad för att se om den kan komprimeras vilket kan vara värdefull information vad svullnaden innehåller. Metoden kallas för ”hands on”

- Att man kan se mycket små förändringar, ner till 0.1 mm i storlek

- Att man kan se blodflöden med färgdoppler

- Man kan se rörliga bilder t ex hur en sena rör sig när man böjer en led

- Att metoden är förhållandevis billig jämfört med magnetkamera

-Muskuloskelettal ultraljudsscanning är en väletablerad metod för sjukgymnaster i bland annat Danmark. I Sverige används ultraljudsscanning mest av röntgenläkare och det är ett fåtal sjukgymnaster som behärskar metoden.

- Ultraljud ger ingen farlig strålning eller andra biverkningar