Andreas Leijon

Som Naprapat arbetar jag med smärttillstånd och funktionsproblem i rörelseapparaten såsom muskler och ledbesvär. Jag försöker att se helheten i kroppen och finna orsaken till smärtan eller funktionsnedsättningen och varför det gör ont.

Arbetar mestadels med manipulationsbehandling för att återställa rörligheten i en led samt muskulär behandling. Vid vissa smärttillstånd kompletteras behandlingen med stötvågsbehandling (ESWT) och laserbehandling.

Jag har arbetat som naprapat sedan 2003 och med Medic Rehab sedan 2005. Har förutom arbetet på kliniken arbetat som naprapat med idrottslag och för Svenska Fotbollsförbundet. På min fritid följer jag med intresse mina barns aktiviteter och reser gärna både till värme och snö.

UTBILDNING