Personlig tränare

En personlig tränare ser till att du får den träning som är anpassad just för dina behov och mål. Det kan exempelvis vara att komma igång med din träning som nybörjare, få hjälp att träna något problemområde eller kanske vill du ha lite nya tips och impulser för att komma vidare i din träning.

Första besöket inleds med ett samtal s.k. behovsanalys där vi går igenom din hälsostatus, livssituation, kostvanor, sömn, träningsbakgrund och inte minst målsättning. Denna analys lägger sedan grunden till det träningsupplägg som ska genomföras. Det finns också möjlighet att göra tester och mätningar för att ytterligare öka motivationen. Om du önskar, kan du även få grundläggande information om kosten. 


Din personliga tränare är med under hela träningspasset och stöttar dig, ger dig tips samt ser till att övningarna genomförs på rätt sätt. Om någon övning inte skulle passa dig av någon anledning så få du hjälp att byta ut den till en annan likvärdig övning.<br>
Du bestämmer själv hur många gånger och hur ofta du vill/behöver ha personlig träning. En del tycker att det känns tryggt att man finns med varje gång som stöd och vägledning, andra vill kanske bara få hjälp några enstaka gånger för att starta upp och därefter ev. uppföljning några gånger om månad/år.

Ta hjälp av våra Personliga tränare

Har du svårt att komma igång med din träning? Vet du inte riktigt vart och hur du ska börja? Vi hjälper dig att nå dina mål oavsett träningserfarenheter. Vi motiverar och inspirerar dig till en rolig och effektiv träning.

Tveka inte, boka en konsultation idag!

Din personliga tränare är med under hela träningspasset och stöttar dig, ger dig tips samt ser till att övningarna genomförs på rätt sätt. Om någon övning inte skulle passa dig av någon anledning så få du hjälp att byta ut den till en annan likvärdig övning.

Du bestämmer själv hur många gånger och hur ofta du vill/behöver ha personlig träning. En del tycker att det känns tryggt att man finns med varje gång som stöd och vägledning, andra vill kanske bara få hjälp några enstaka gånger för att starta upp och därefter ev. uppföljning några gånger om månad/år.

Månads-PT

När du väljer månads PT, bokar vi träning tillsammans under 1 månad. Du betalar månadsvis och du väljer själv om vi ska träffas 1 eller 2 ggr/v. Månads PT är ett bra sätt att kontrollerat komma igång och få en kontinuitet i din träning. 

Varje träningstillfälle är 1 timma och i priset ingår en gratis konsultation på 30 min där vi stämmer av förutsättningarna för att din träning ska bli så optimal som möjligt. Konsultationen väljer du själv om den ska vara i anslutning till ditt första träningstillfälle eller separat. Se priser till höger. 

 

Priser / per timma

1 – 4 timmar: 600 kr
5 – 9 timmar: 540 kr
10 – timmar 480 kr

Månads-pt

1 gång i veckan 540 kr/timma 

(4320 kr/2 mån)

2 gånger i veckan 480 kr/timma

 (7680 kr/ 2 mån)

PT-TRÄNING: PRIS/TIMMA

Per pass – 650 kr

 10 kort – 5850 kr

 

Screening A-program

1200 kr

Genomgång av A-program 1 h

Screening Hållningsanalys
A-program

2500 kr

Genomgång av A-program 1 h 10 kort på kliniken
Återkoppling & uppdaterat program efter 4-6v