Företagshälsovård

Vi på MedicRehab erbjuder er en helhetslösning- Friskvård & Rehab under samma tak

Vårt friskvårdserbjudande är designat för att stärka både fysiskt och mentalt välbefinnande på din arbetsplats. Genom ett omfattande program strävar vi efter att främja hälsosamma levnadsvanor som ökar personalens energi och minskar sjukfrånvaron. Vi inleder med inspirerande föreläsningar som uppmuntrar till en hälsosam livsstil, följt av skräddarsydda aktiviteter och hälsoutvärderingar som anpassas efter individuella och gruppspecifika behov. Vårt mål är att inte bara förbättra hälsan på kort sikt utan också att investera i era medarbetares långsiktiga välbefinnande. Detta tillvägagångssätt stärker arbetsplatsens dynamik och gör ert företag till en mer attraktiv arbetsgivare.

Lilly CARLGREN 

Friskvårdskonsult

Kontaktar Lilly för ytterligare information och offert.

Hälsotest