naprapat

Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin. Naprapatisk behandling består av flera manuella metoder som kombineras på olika sätt. Med manuella metoder menas att naprapaten använder sina händer i behandlingen 

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin.. Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Målet med naprapatisk behandling är att det är orsaken till besvären som ska behandlas.

Svenska Naprapatförbundet har ca 1000 medlemmar och arbetar med att främja naprapatin, stöd till forskning och fortbildning för medlemmarna. För medlemskap krävs examen från Naprapathögskolan, 5 års heltidsstudier, i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. I medlemskapet ingår också en patient- och ansvarförsäkring.

Befinner ni er i Skåne eller Västra Götaland kan vi varmt rekommendera våra duktiga och erfarna naprapatkollegor på ”RyggAkuten” i Malmö och Göteborg.

Naprapatin 100 år 2007

År 2007 var det 100 år sedan Oakley Smith startade den första skolan för naprapati i Chicago, USA. Därmed lades grunden för dagens naprapati, både som företeelse och behandlingsform. Ordet naprapati är sammansatt av två ord: napravit (tjeck.) och pathos (grek.). Napravit betyder ”att korrigera orsaken” och pathos betyder lidande. Man kan därmed säga att Naprapati betyder ”att korrigera orsaken till lidandet.”