Fysioterapi / Sjukgymnastik

Som fysioterapeut/sjukgymnast arbetar vi med undersökning och behandling av problem i rörelse- och stödjeorganen dvs. muskler, leder, skelett och nerver. Vårt arbete har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

En fysioterapeut/sjukgymnast arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå. Olika kompetensområden vi jobbar inom är manuell terapi, idrottsmedicin, ergonomi, ortopedi, stress, folkhälsa. Förutom den rent manuella behandlingen består vårt jobb i att kunna leda folk rätt i träning, förändra förhållningssätt, öka individens kunskap men även i ett vidare perspektiv kunna påverka organisationers och samhällets arbete för en ökad hälsa.

På MedicRehab har våra fysioterapeuter/sjukgymnaster en hög kompetens att undersöka, funktionsbestämma och behandla besvär inom framförallt rörelsestödjeorganen. Vi är utbildade inom OMT 3, OMI basic, akupunktur och idrottsmedicin och vi arbetar även med radiell stötvåg.