Per Martinsson

Leg. sjukgymnast

På mottagningen arbetar jag med bedömning och behandling av skador, främst av muskuloskeletal art. Sedan examen 2009 har jag arbetat inom primärvård och har med det en mångsidighet i att arbeta med små resurser för att nå resultat. 

 Jag har ett stort intresse av träningsfysiologi och testmetodik och försöker hela tiden utveckla mig själv för att kunna hjälpa andra. Jag är också föreläsare för RF/SISU i Småland. 

 Utöver min närvaro på Medic Rehab där jag arbetat sedan 2022 är jag också engagerad i idrottsföreningar, bl a Hallby Handbolls damlag. Jag har också erfarenhet av fotboll och volleyboll på elit- och amatörnivå. 

 Utöver arbete försöker jag själv hinna med att träna, då främst klättring som jag älskar då det är utmanande både fysiskt och mentalt. Det ger också möjlighet att komma ut i skogen och stänga av. 

UTBILDNING