ERGONOMI

Målet med ergonomi är att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, vilket betyder att man försöker anpassa arbetet utifrån människan. T.ex. genom att utveckla sittvänliga stolar och bra verktyg. MedicRehab kan erbjuda Ergonomigenomgång av era arbetsplatser Där vi hjälper till med kontorsarbetsplatser och andra arbetsplatser inom bla industri och montering. Vi coachar dig och dina kollegor på din arbetsplats för bättre förståelse av sambandet mellan eventuella besvär och hur du arbetar. Råd och hjälp med personliga inställningar.

ERGONOMUTBILDNING

Utbildning skräddarsys utifrån tidigare kunskap och med tanke på vilken målgrupp som utbildningen gäller.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGSOMRÅDEN: