ergonomi

Målet med ergonomi är att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, vilket betyder att man försöker anpassa arbetet utifrån människan. T.ex. genom att utveckla sittvänliga stolar och bra verktyg. MedicRehab kan erbjuda Ergonomigenomgång av era arbetsplatser Där vi hjälper till med kontorsarbetsplatser och andra arbetsplatser inom bla industri och montering. Vi coachar dig och dina kollegor på din arbetsplats för bättre förståelse av sambandet mellan eventuella besvär och hur du arbetar. Råd och hjälp med personliga inställningar.

TIPPA bedömning
( Testinstrument för profil av fysisk förmåga) Med TIPPA kan vi göra en kartläggning / screening av fysisk förmåga. 

De nio fysiska aktiviteterna i TIPPA ger en bild på kroppsfunktioner.
 Genom aktiviteterna i TIPPA, kan man se fysiska förutsättningar inför arbete t ex uthållighet, lyftförmåga och tro på sin egen förmåga.


ergonomiutbildning
Utbildning skräddarsys utifrån tidigare kunskap och med tanke på vilken målgrupp som utbildningen gäller.


Exempel på utbildningsområden:

  • Kontorsergonomi
  • Öka kunskapen om hur belastningsskador uppstår, hur kan vi få dem att minska och rent av förhindras.
  • Hjälpa till med checklistor som kan vara användbara i ert arbete för en bättre arbetsmiljö.
  • Praktisk genomgång av rätt lyftteknik, råd om olika lyfthjälpmedel och verktyg/ergonomiska tillbehör.

Upphovsrätt © 2020 Medicrehab.