HANS HOLMGREN

Leg. Sjukgymnast Examen OMT III

Jag har arbetat som sjukgymnast sedan 1989.
Under årens lopp har jag skaffat mig en bred erfarenhet och vidareutbildat mig inom såväl idrottsmedicin som inom den manuella terapin där fokus ligger på analys och rehabilitering av funktionsstörningar i olika delar av kroppen. Hållningens betydelse för utveckling av skador och smärttillstånd är en viktig del.

Vi (Du och jag) gör gemensamt upp en rehabiliteringsplan och genomför tillsammans det tuffa jobbet efter en operation eller skada. .

Fritiden tillbringar jag gärna i vår sommarstuga med trädgårdsarbete, fiske och långa promenader/cykelturer, gärna tillsammans med familj och barnbarn.

Du är välkommen att söka till mig, oavsett vilken vårdcentral Du valt och tillhör. Ingen remiss krävs och högkostnadsskydd gäller.
Specialområden