Joakim Bergkvist

Leg. Naprapat
036 16 15 15
0709 35 89 07
joakim@medicrehab.se

Specialområden

  • Rörelseapparaten
  • Idrottsmedicin
  • Mikronäringslära

Som naprapat behandlar jag främst smärttillstånd och funktionsproblem i rörelseapparaten. Vid första besöket görs en helhetsundersökning där ryggradens biomekanik och kurvor bedöms. Dessa är av stor betydelse för optimal funktion för kroppens alla delar.

Vid behandling kombinerar jag oftast olika behandlingsformer. Främst använder jag mig av olika tekniker för manipulation av kotor, stötvåg och akupunktur (dry needling).

Jag har använt laser och stötvåg (ESWT) i mina behandlingar sedan 2006. Jag har både radiell- och fokuserad stötvåg till mitt förfogande.

Jag har erfarenhet av idrottsmedicin, från motionär till elit, genom samarbete med lag- och individuella idrottare.

Jag har ett vårdavtal med Landstinget.

Mikronäringsläran kan kombineras med en torrblodsanalys.

Upphovsrätt © 2020 Medicrehab.