Ortopedkirurgi

Ordet ortopedi består av orthos som betyder rak och paideira (pais) som betyder barn kommer av att ortopeder under många år har arbetat med barn med olika handikapp tillhörande rörelseapparaten.

Ortopedi innefattar utredningar och behandling av olika skador och sjukdomstillstånd inom rörelseapparaten. Gäller skador och sjukdomar på ben, ledband, senor, muskler och nerver. Som en sk. subspecialitet finns då idrottsmedicin vilket utgör en viktig del av min verksamhet.