röresleanalys

Tester av rörlighet och styrka
1080MAP™ (Movement Assessment Profile) ger en unik
analys av personens funktionella förmåga.
Spela videoklipp
Det enda tre-dimensionella testsystem av funktionella rörelsemönster som är:​

- Validerat
- Standardiserat
- Mätbart
- Web-baserat

Varför rörelseanalys?​​

- Objektiv och validerad mätning
- Jämför vänster med höger
- Visar progression
- Visuell feedback ökar motivation
- Normaliserad till längd
- Jämförelser kön, ålder, idrott/aktivitet, nivå!

Hur genomförs testet?​

- 6 -16 test per ben
- Mäter i cm och grader

Analys av:

Profilen
- Kvalitén av rörelsen
-Personens subjektiva återkoppling

Efter vi får fram värdena av en mätning analyserar vi resultatet och ger förslag på vad som behöver förbättras eller behandlas. Läs mer om resultatet av mätningen i en intervju med en av våra kunder:
1. Hur upplevde du rörlighetstesterna, och fick du veta något om din rörlighet som du inte visste innan, och är du rörligare golfare nu?

Lärde mig direkt vart mina svagheter fanns , har jobbat och jobbar fortfarande på strechingen och jag är minst 20% rörligare i uppvridningen, höft mm.​

2. Vad tyckte du om styrke- och powerträningen med Quantum?​

Tycker den passar mig, kör minst ett till två pass i veckan med dom övningarna.​

3. Du förbättrade dina powervärdena på golfswingen över 20% på ett par månader. Vad hände med testvärdena på Trackman där du mätte klubbhuvudhastigheten?​

Jag har under dom senaste 2 åren haft mellan 102-103 mph med drivern och i Marocko för ca 1 månad sedan var jag uppe i 110 mph men jag är inte klar ännu tror jag. Det finns mer att ge…​

4. Har du upplevt att du har fått bättre förutsättningar att lyckas på golfbanan efter testerna och träningen?​

Nu när jag både är starkare och smidigare, så slår jag bollen bättre och längre, jag har ett mål och det är att nå Europén Senior Tour och nu vet jag att jag kan slå så långt som det behövs.​

5. Med din lång erfarenhet av golfen, kan du rekommendera dessa tester och träning med Quantum för alla nivåer av golfare?​

Till 100%. både för att bli starkare smidigare och framförallt så kommer det ta bort massor av skaderisker på dom äldre spelarna, hjälpa dom unga med att stärka rätt muskler och börja med smidighet i god tid.​