Träning / Screening

Screening A-program
Genomgång av A-program 1 h

2 tillfällen
Ett tillfälle för screening sam tett tillfälle med PT för träningsgenomgång av A-program anpassat efter värden från screening

1200 kr

Screening Hållningsanalys A-program
Genomgång av A-program 1 h 10 kort på kliniken
Återkoppling samt uppdaterat program efter 4-6 v

3 tillfällen. Ett tillfälle för screening samt hållningsanalys, ett tillfälle för träningsgenomgång av A-program anpassat efter värden från screening och analys, ett tillfälle för återkoppling samt uppdaterat träningsprogram.
10 kort träning på kliniken (ej PT)

2500 kr