Info gällande covid 19

I och med den senaste tidens ökade smittspridning i samhället vill vi informera om hur vi jobbar för att förebygga och minska risken för smittspridning.  
Att komma till MedicRehab. Vi har utökat städningen på mottagningen samt att vi minskat ner på platserna i väntrummet. Om det är flera i väntrummet så kan du avvakta med att gå in och vara kvar i trapphuset. Vi försöker vara så mycket som möjligt på behandlingsrummen för att minska ner på antalet som tränar och vi hålla avstånd till varandra i gymmet. Städning och torkning sker kontinuerligt av maskiner efter varje kund då av kunden själv eller terapeuten. Flera platser med desinfektion och papper finns att tillgå. Vi använder visir då vi är nära patienten i en behandlingssituation.  
 Vi fortsätter att hjälpas åtDet är också viktigt att du som kund tar eget ansvar och håller avstånd till övriga kunder och till vår personal. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar även dig som kund att göra detsamma.  
Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig och andra• Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva.• Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.• Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.• Undvik nära kontakt med sjuka människor.• Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.• Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.