coronaviruset

Information och råd – Corona och COVID-19

Med anledning av den rådande situationen kring det smittsamma viruset Corona, covid-19/2019-nCoV, ber vi er att iaktta extra försiktighet enligt nedan bifogad information.

Om du har varit utomlands inom de senaste 14 dagarna och/eller har symtom som feber/hosta eller andningsbesvär ber vi dig att boka om din behandlingstid till ett senare tillfälle. Vi hjälper dig gärna att hitta en ny tid.


• Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hong Kong, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto, Inklusive dessa regioners skidorter
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?
Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Hur smittar viruset?
I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Rekommendationer

 • Tvätta regelbundet händerna noggrant (20-40 sekunder) med tvål och vatten
 • Använd handsprit om sådan finns tillgänglig (inte lika viktigt som handtvätt med tvål och vatten)
 • Håll dig på minst en meters avstånd till någon som hostar eller nyser
 • Undvik att röra vid dina ögon, näsa och mun
 • Täck din mun med armvecket alternativt en pappersnäsduk när du hostar och nyser. Kasta pappersnäsduken i täckt papperskorg eller spola ner i toalett direkt efteråt
 • Tvätta regelbundet av ytor och föremål som används av flera med desinfektionsmedel
 • Undvik oskyddad kontakt med bondgårdsdjur eller vilda djur
 • Hälso- och sjukvård: var noga med infektionsförebyggande åtgärder och praxis inom sjukhus och vårdcentraler, särskilt på akutmottagningar
 • Om du känner dig sjuk – stanna hemma
 • Om du utvecklat feber, torrhosta och/eller svårigheter att andas – sök medicinsk hjälp/rådgivning så snart som möjligt då symptomen kan vara tecken på luftvägsinfektion orsakad av viruset. Om du besöker en vårdenhet – ring i förväg och informera om du själv rest nyligen eller varit i kontakt med någon annan som rest
 • Håll dig uppdaterad om läget vad gäller COVID-19. Följ råd som kommer från myndigheter eller från hälso- och sjukvården

Här hittar du bra information från Folkhälsomyndigheten.