Corona-viruset (Covid-19)

Information för dig som har bokad tid hos oss
Du som har symptom på förkylning, influensa, Covid-19 eller annan luftvägsinfektion. Besök inte kliniken.

Var noga med handhygienen och tvätta händer med tvål och vatten. Använd handsprit som komplement. 

Personer över 70 år samt personer i riskgrupp bör vara särskilt försiktiga.

Håll avstånd och ta personligt ansvar!

  Personalen på MedicRehab

Du som är träningskund och har köpt träningskort hos oss kommer naturligtvis bli kompenserad genom att vi förlänger ditt träningskort med motsvarande period

På grund av rådande omständigheter

Vill vi begränsa antal personer på rehabytan!

Önskvärt att medföljande personer tar en promenad 

Vi utökar med större lokaler Det  kommer innebära lite stök
och byggljud en
 period framåt!!

Personalen